Bao Bì Hương Sen Thái Bình nhận bàn giao 02 xe nâng TCM 3 tấn chui công 2019

Bao Bì Hương Sen Thái Bình nhận bàn giao 02 xe nâng TCM 3 tấn chui công 2019