Xe nâng 5 tấn, xe nâng 10 tấn tại Cảng Hải Phòng

Xe nâng 5 tấn, xe nâng 10 tấn tại Cảng Hải Phòng

LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG CẢNG HẢI PHÒNG

Năm 2014:

Ngày 01/07/2014, Cảng Hải Phòng chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

Năm 2007:

Ngày 12/10/2007, Cảng Hải Phòng chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Năm 1995:

Ngày 29/4/1995, Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Năm 1978:

Ngày 28/11/1978, Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng cục đường biển.

Năm 1965:

Ngày 10/7/1965, Cảng Hải Phòng là xí nghiệp trực thuộc Cục vận tải đường biển.

Năm 1960:

Ngày 10/01/1960, lần thứ ba Bác Hồ về thăm Cảng Hải Phòng (đón 922 kiều bào ta từ Thái Lan về nước tại Cảng Hải Phòng).

Năm 1956:

Ngày, 21/03/1956 Cảng Hải Phòng là một xí nghiệp do Ngành vận tải thủy phụ trách và quản lý.

Năm 1955:


Ngày 30/05/1955, lần thứ hai Bác Hồ về thăm Cảng Hải Phòng. 02 tàu quốc tịch Pháp (tàu SAINT VALERY EN CAUX và LE VERDON) cập cảng an toàn 05/1955. Cảng Hải Phòng được ghi danh vào bản đồ hàng hải quốc tế với vị trí là thương cảng lớn nhất miền Bắc cả nước.

Năm 1946:

Ngày 20/10/1946 Lần thứ nhất Bác Hồ về thăm Cảng Hải Phòng (tại Bến Cầu Ngự).

Năm 1929:


- Ngày 24/11/1929: Cuộc đấu tranh đòi tăng lương, nước uống, giảm giờ làm, chống đánh đập của 500 công nhân Cảng giành thắng lợi.

- Ngày 24/11 trở thành ngày truyền thống "Đoàn kết - Kiên Cường - Sáng tạo" của Cảng Hải Phòng.

Năm 1874:

Cảng Hải Phòng được thực dân Pháp xây dựng với quy mô lớn bao gồm 6 nhà kho (gọi là Bến Sáu kho)

Năm 1857:

Cảng Hải Phòng có tên gọi là Cửa Cấm