Terms & Conditions

Tâm tải

TÂM TẢI - LOAD CENTER

TÂM TẢI - LOAD CENTER được tính là trọng tâm của hàng hóa tới mép ngoài của càng nâng (từ trước ra sau). 

Cách tính dễ dàng nhất (thông số gần đúng): đo độ dài của hàng hóa và chia làm hai. 

VD: Hàng dài 1000mm thì tâm tải khoảng 500mm. Hàng dài 1500mm thì tâm tải khoảng 750mm.

Thông thường, các bạn sẽ thấy thông số xe như sau:

Xe nâng dầu 2500 - 3000kg - Tâm tải 500mm

Xe nâng dầu 7000 - 8000kg - Tâm tải 600mm

Tâm tải này được tính với các loại pallet tiêu chuẩn: 1000x1000, 1100x1100, 1200x1200, 1000x1200 (mm)...

Tức là, ở mức tâm tải như này, với chiều cao nâng 3 mét, xe 3 tấn nâng được 3 tấn, xe 7 tấn nâng được 7 tấn, xe 10 tấn nâng được 10 tấn.

Tuy nhiên, nếu bạn nâng hàng cồng kềnh, quá dài thì tâm tải của xe sẽ phải tăng lên. VD: hàng nâng dài 2000mm thì tâm tải là 1000mm. Lúc này, sức nâng của xe giảm xuống, và có thể bị bênh đít xe nếu nâng quá nặng.

Do đó, trong nhiều trường hợp, mặc dù hàng nâng chỉ có 3000kg, nhưng vì hàng rất dài (VD: 2 mét), làm tăng tâm tải và làm giảm sức nâng thực tế của xe. Lúc đó, bạn cần cân nhắc đầu tư mua xe 3.5 ~ 4 tấn để đảm bảo an toà

CÁCH ĐỌC THÔNG SỐ TÂM TẢI GHI TRÊN XE NÂNG HÀNG

Nhìn trong biểu đồ tâm tải của xe nâng dầu 3.5 tấn như trên, ta thấy được:

- Trục nâng (V): - Loại tiêu chuẩn 2 tầng nâng (3m, 3.5m, 4m)

- Hàng nằm ngang là tâm tải

- Hàng thẳng đứng là tải trọng nâng (của xe nâng, của hàng hóa)

Ví dụ:

Ta có xe nâng dầu 3.5 tấn với trục nâng VM300 (loại 2 tầng nâng, nâng cao nhất 3 mét) - là đường màu xanh ------- ở trên cùng.

- Với khối hàng nâng dài khoảng 1.0 mét, tâm tải xe 500mm, xe nâng đủ 3500kg tại chiều cao nâng 3 mét

- Với khối hàng nâng dài khoảng 1.2 mét, tâm tải xe 600mm, xe nâng đủ 3500kg tại chiều cao nâng 3 mét

- Với khối hàng nâng dài khoảng 1.6 mét, tâm tải xe 800mm, xe nâng được 3300~3400kg tại chiều cao nâng 3 mét

- Với khối hàng nâng dài khoảng 2.4 mét, tâm tải xe 1200mm, xe nâng được 2800~2900kg tại chiều cao nâng 3 mét

Cần thêm thông tin gì, bạn có thể gọi mình: Mr. Dũng 0986 59 1986.