Thay mới lốp đặc 300-15 Komachi và 700-12 Dunlop cho xe nâng 4.5 tấn TCM FD45T9 tại Hải Phòng T1/2019

Thay mới lốp đặc 300-15 Komachi và 700-12 Dunlop cho xe nâng 4.5 tấn TCM FD45T9 tại Hải Phòng T1/2019