Lô 4 xe nâng 10 tấn TCM, mới 100% cấp cho hệ thống cảng biển 2019

Lô 4 xe nâng 10 tấn TCM, mới 100% cấp cho hệ thống cảng biển 2019