Lô hàng 4 xe nâng 30 tấn TCM Nhật Bản mới 100% tại Việt Nam T8/2018, T9/2018

Lô hàng 4 xe nâng 30 tấn TCM Nhật Bản mới 100% tại Việt Nam T8/2018, T9/2018

Các bạn đọc thêm thông tin xe nâng 25 tấn và 30 tấn tại đây nhé.

http://xenanghangnhatban.com/xe-nang-25-tn-30-tn-tcm-nht-bn

https://www.youtube.com/watch?v=xXcU5cunMqM


Chúc các bạn làm việc vui vẻ.


Hotline 0986 59 1986

Email: xenangtcm2002@gmail.com

www.xenanghangnhatban.com

www.xetaihowosinotruk.com