Hình ảnh bàn giao xe nâng 7 tấn TCM tại TPHCM & Long An T3 & T7/2017

Hình ảnh bàn giao xe nâng 7 tấn TCM tại TPHCM & Long An T3 & T7/2017

TCM là hãng xe nâng tải trọng lớn số 1 thị trường Việt Nam và toàn Châu Á, chúng tôi tự hào:

- Chiếm 50% thị phần xe nâng 5 tấn, mới 100% tại Việt Nam

- Chiếm 70% thị phần xe nâng 7 tấn, xe nâng 10 tấn trở lên, mới 100% tại Việt Nam

TCM là hãng xe nâng tải trọng lớn số 1 thị trường Việt Nam và toàn Châu Á, chúng tôi tự hào:

- Chiếm 50% thị phần xe nâng 5 tấn, mới 100% tại Việt Nam

- Chiếm 70% thị phần xe nâng 7 tấn, xe nâng 10 tấn trở lên, mới 100% tại Việt Nam