Xe nâng 3 tấn TCM FD30T3Z chui công, dịch giá tại nhà máy khách hàng T1/2019

Xe nâng 3 tấn TCM FD30T3Z chui công, dịch giá tại nhà máy khách hàng T1/2019