Bàn giao xe nâng xăng ga 3 tấn TCM, model FGE30T3

Bàn giao xe nâng xăng ga 3 tấn TCM, model FGE30T3

Xe nâng 2 loại nhiên liệu xăng và ga phù hợp với ngành sản xuất và vận chuyển các loại hàng hóa liên quan đến ngành THỰC PHẨM - THUÔC - KHO SẠCH.